Projekt száma: KEOP-5.7.0/15-2015-0260

A támogatás összege: 134 726 930 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A jelen fejlesztési projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vagyonkezelésében lévő, a Baranya Megyei Fogyatékos Személyek Otthona (7754 Bóly, Hősök tere 5.) üzemeltetésében működő B, D épületek, valamint az irodaépület felújítása valósult meg.

Az érintett épületek épületenergetikai minősége nem volt megfelelő, energiafelhasználásuk túlzott, pazarló volt. Ebből kifolyólag a projekt célja volt az épületek épületenergetikai fejlesztése, melynek hatására megfelelnek a 7/2006 TNM rendeletben megfogalmazott követelményeknek.

A felújítás keretében az épületek külső hőszigetelése, födém hőszigetelés, valamint a nyílászárók cseréje történt meg, ezáltal az épületek energetikai működése hatékonyabb és takarékosabb lett, továbbá csökkent a primer energiafelhasználásuk és az ÜHG kibocsátás.

A projekt az operatív program társadalmi-gazdasági céljaihoz hozzájárul (zöldgazdaság fejlesztése), kiemelt hangsúlyt fektetve a központi költségvetési szervek épületeinek energiahatékonyságára és energiatakarékosságára (2012/27/EU irányelv).