Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény értelmében 2013. január 1-jétől a fogyatékos, a pszichiátriai és a szenvedélybeteg személyek átmeneti és tartós bentlakást nyújtó ellátásának megszervezése és az intézmények fenntartása állami kötelezettséggé vált. Az átvett intézmények állami fenntartói és módszertani támogató feladatait a 316/2012. (XI. 13.) Kormányrendelet alapján, 2013. január 1-jétől a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el.

A területi és helyi közigazgatási rendszer megújítását célzó folyamat megelőző lépése volt a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény megalkotása, amely rendelkezett a megyei önkormányzati intézmények 2012. január 1-jével történő állami fenntartásba vételéről. Az e feladatra kijelölt megyei intézményfenntartó központok - az intézményfenntartás ágazati szétválasztását követően - a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 2013. március 31-én a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságba történő beolvadással megszűntek.

A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ 2013. április 1. napjától a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Baranya Megyei Kirendeltségeként folytatja tevékenységét, Baranya megyére kiterjedő illetékességgel látja el a szociális és gyermekvédelmi intézmények tekintetében a jogszabályok és a szervezeti szabályzatok által meghatározott feladatait.