A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kiemelt figyelmet igyekszik fordítani az ellátottak lelkigondozására. A hit-és vallásgyakorlás mindenkinek alapvető joga, mellyel szabadon élhet, és a Főigazgatóság ehhez kíván segítséget adni. Ennek jegyében indult útjára minden kirendeltségen az Osztozó – Lelkigondozók fóruma című eseménysorozat, melynek baranyai rendezvényét május 24-én tartották a Baranya Megyei Bóly-Görcsöny Egyesített Szociális Intézményben mintegy 25 munkatárs részvételével, akik a Kirendeltség intézményeiben az egyházi hátterű lelkigondozást végzik, segítik. A fórumon jelen volt Késmárki Zsolt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság társadalmi kapcsolatokért felelős referense is, aki elmondta, hogy ez a kezdeményezés új eseménytípus a szervezet életében, és célja, hogy a lelki gondozással foglalkozó munkatársak találkozzanak, tapasztalatokat cseréljenek és jó gyakorlatokat oszthassanak meg egymással, ezzel segítve a napi munkavégzést.

Az intézményt vezető házigazda, Rumszauer Ferencné Jézus szavait idézte mottóként: „Amit a legkisebbek közül egynek tettetek, azt velem tettétek.” Megosztotta örömét, hogy az Intézményben olyan elkötelezett kollégákat sikerült maga köré gyűjtenie, akik személyes odaadásukkal, motiváltan, hitelesen képviselik az evangéliumi értékeket. A résztvevők Krausz Jánosné hitoktató segítségével módszertani bemutató foglalkozáson vehettek részt, ahol a bentlakó fiatalok az Ószövetség egyik ismert, Dávid királyról és Góliátról szóló történetét dolgozták fel interaktív formában sok énekkel, mozgással, párbeszéddel. A jelenlévők közelről láthatták azt a bibliodramatikus eszköztárat, amellyel a Szentírás üzenete közel hozható az ő világukhoz. Gyönyörű, megérintő személyes tanúságtételek is elhangzottak, amelyben a fiatalok elmondták: minden  hittanfoglalkozás különösen várt, lélekemelő esemény számukra, ahol igazi személyes bevonódást, figyelmet, a szabad és elfogadó szeretet tapasztalatát élik át: Isten így van jelen közöttük.

Az Osztozó mottó jegyében a bemutatót a részvevő munkatársak személyes tapasztalatcseréje követte, ahol számba vették a lelkigondozás terén megvalósuló intézményi kapcsolódási lehetőségeket, módszertani anyagokat, a megyénkben megvalósuló vallási-hitéleti eseményeket (búcsúk, zarándoklatok, ünnepségek, hittan-táborok). Sok-sok ötlet született az együttműködés lehetséges formáira az intézmények és az egyházmegye között is.

„Legjobb, ha úgy fáradunk el valamiben, hogy közben fel is töltődünk” – fogalmazta meg záró gondolatként az egyik részvevő, fontos tapasztalatot osztva meg. A lelkigondozás ilyen terület: minél többet adunk, annál többet kapunk is vissza.

(Késmárki Zsolt SZGYF társadalmi kapcsolatokért felelős referens)

mt_gallery